Lijfrente.nl ☰ Menu

Lijfrente

Lijfrente.nl biedt informatie over het uitkeren van een lijfrente en over pensioensparen met een lijfrente. In het verleden was het alleen mogelijk om een lijfrente bij een levensverzekeringmaatschappij onder te brengen, maar inmiddels is het mogelijk om een lijfrente onder te brengen bij een bank, een beleggingsinstelling of een beleggingsonderneming. Een lijfrente bij een bank wordt meestal aangeduid als een bancaire lijfrente of als banksparen. Voor een lijfrente bij een beleggingsinstelling of beleggingsonderneming gelden dezelfde fiscale voorwaarden als voor banksparen. In de opbouwfase zijn er geen fiscale verschillen tussen premies voor een lijfrente en premies voor banksparen, maar in de uitkeringsfase zijn er wel verschillen tussen een lijfrente uitkeren via een levensverzekeringmaatschappij of een lijfrente uitkeren via een bank, beleggingsinstelling of beleggingsonderneming.

Een lijfrente met een fiscaal aftrekbare lijfrentepremie moet in beginsel als een oudedagslijfrente gaan uitkeren. De uitkeringsfase is de periode waarin een lijfrente gaat uitkeren in de vorm van een direct ingaande lijfrente. De begunstigde is in beginsel verplicht om een direct ingaande lijfrente aan te kopen met het opgebouwde kapitaal. Een direct ingaande lijfrente is een periodieke uitkering die meestal per maand of per kwartaal een uitkering verstrekt aan de begunstigde van een lijfrente. Bij een direct ingaande lijfrente kan men kiezen uit een garantielijfrente of een beleggingslijfrente. Een garantielijfrente biedt een gegarandeerde uitkering op basis van de marktrente die geldt op het moment dat de garantielijfrente wordt aangekocht. Met een beleggingslijfrente wordt een hogere lijfrente-uitkering beoogd in vergelijking tot een garantielijfrente met een lage rente. Een beleggingslijfrente is risicovoller omdat de lijfrente-uitkeringen zowel hoger als lager kunnen uitvallen als gevolg van een periodieke herberekening van de lijfrente-uitkeringen op basis van het beleggingsresultaat.

De opbouwfase is de periode waarin via pensioensparen een kapitaal wordt opgebouwd met fiscaal aftrekbare lijfrentepremies. De fiscale term pensioensparen is enigszins verwarrend omdat het betrekking heeft op zowel sparen als beleggen voor een aanvullend pensioen. Het aantal particulieren dat actief is met beleggen voor pensioen is de laatste jaren sterk toegenomen. Door de lage rente kiezen particulieren in toenemende mate voor pensioen beleggen in de hoop op een hoger pensioen. Beleggen voor pensioen is risicovoller dan sparen voor pensioen en beleggingsfondsen proberen met lange termijn beleggingen het beleggingsrisico te verkleinen. Zie voor meer informatie het onderdeel pensioen beleggen.