Lijfrente.nl

Lijfrente.nl biedt informatie over lijfrente, banksparen en het kopen van een levenslang pensioen met een premieovereenkomst van de werkgever. Een lijfrente bij een bank of een beleggingsinstelling wordt meestal aangeduid als bancaire lijfrente of als banksparen. In de opbouwfase zijn er geen verschillen tussen de fiscale aftrekbaarheid van premies voor een lijfrente bij een levensverzekeringmaatschappij en premies voor banksparen, maar in de uitkeringsfase zijn er wel verschillen tussen een lijfrente en banksparen.

biedt tevens informatie over bruto pensioensparen en over alternatieven voor pensioensparen zoals sparen of beleggen met netto vermogen. De fiscale verschillen met deze alternatieven worden uitgebreid toegelicht. De financiële risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn niet verzekerd via pensioensparen, maar kunnen apart worden verzekerd via een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering.Lijfrente
Banksparen
Pensioen
Belasting besparen
Pensioensparen
Sparen
Beleggen
Overlijdensrisicoverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

© Copyright | Aansprakelijkheid